Bij de zestigste jaargang van Sterna

Door de redactie

De voorlopige redacteur van de allereerste Sterna was de heer L. Kouwen uit Renesse, zo vermeldde het bestuur van de vereniging die toen Vogelwacht “Schouwen-Duiveland” heette.

Bij het twintigjarig bestaan van de “Vogelwacht” gaf Nico Lysen, initiatiefnemer van de vereniging, in de laatste Sterna van 1969 een overzicht van gebeurtenissen en bijzonderheden sinds de oprichting van de vereniging.

In 1970 vond de heer Kouwen het voorlopig genoeg. Hij was dertien jaar lang redacteur geweest toen in datzelfde jaar Sterna zich ook in naam niet langer alleen maar bezighield met vogels.

Sterna was voortaan het ledenorgaan van de “Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland” en Kouwen werd opgevolgd door J.W. Eckhardt, die toen al lang geen onbekende meer was voor de lezers.

Tien jaar later, nadat gedurende ongeveer twee jaar “inwoning” was verleend aan de zustervereniging op Goeree-Overflakkee, werd Sterna in 1980 het tijdschrift van de “Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland” én de “Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.” Gestart werd met een dubbelnummer waarvoor Hans Warren de inleiding had geschreven. Die Sterna van jaargang 24, nummer 1 en 2 ging als het “Vijverbergboekje” de geschiedenis in. De redactie, die bestond uit Henk Doornekamp, Jo Vaane en John Beijersbergen, werd vanaf nummer drie aangevuld met Pim Baldé als de vertegenwoordiger van Goeree-Overflakkee.

Ter gelegenheid van de zestigste jaargang van Sterna kijken we met een afbeelding van de voorpagina terug naar nummer 1 van jaargang 1 uit 1956.

Bewerkte voorpagina Sterna 1 jaargang 1-1

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.