Welkom

Schouwen-Duiveland wordt van oudsher geroemd om zijn rust, ruimte en rijke natuur.

Het ‘lage van Schouwen’ was eeuwenlang een waar vogelparadijs. De ramp van 1953 en de ontwikkelingen daarna brachten voor natuur en landschap grote veranderingen met zich mee.
Dat er nu op het eiland nog zoveel waardevolle natuur aanwezig is en er zelfs gewerkt wordt aan herstel van het vroegere landschapsbeeld, is mede te danken aan de continue waakzaamheid en inzet van de natuurbeschermingsbeweging.

Al meer dan vijftig jaar speelt de vrijwillige Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland daarin een rol.

Gebruikmakend van in de loop der jaren opgebouwde deskundigheid, ervaring en contacten wordt vanuit bestuur en werkgroepen op vele manieren en indien gewenst en mogelijk in overleg met anderen een bijdrage geleverd aan de instandhouding en versterking van natuur en landschap op Schouwen-Duiveland.